• شماره تماس: ۲۲۲۷۲۸۷۰ - ۲۲۲۷۲۸۷١  - ۲۲۲۷۵۲۸۲ - ۲۲۲۷۵۲۸۳ - ۰٩١۲۳۳۳٩٤٩۸
  • ایمیل ما: info@sama-asanbar.ir

فیلم ها

پروژه آقای مهندس فرید
واقع در زعفرانیه
خیابان صفای اصفهانی

سال ساخت : 1392

پروژه مهندس فردی پور
واقع در قیطریه
خیابان تواضعی

سال ساخت : 1391

پروژه مهندس دیانت
عمارت علوی
واقع در فرمانیه

سال ساخت : 1395

راهنمای خرید صحیح آسانسور

خدمات مهندسی شرکت سما آسانبر

 

اهمیت تجهیزات آسانسور

اهمیت بازرسی ادواری آسانسور

لزوم بیمه مسولیت مدنی آسانسور

هنگام بروز حادثه در آسانسور چه باید کرد ؟!

اهمیت سرویس نگهدارى ماهانه آسانسور

همچنین شما می توانید برای دیدن کانال ما در سایت آپارات بر روی عکس زیر کلیک کنید .