• شماره تماس: ۲۲۲۷۲۸۷۰ - ۲۲۲۷۲۸۷١  - ۲۲۲۷۵۲۸۲ - ۲۲۲۷۵۲۸۳ - ۰٩١۲۳۳۳٩٤٩۸
  • ایمیل ما: info@sama-asanbar.ir

گاورنر و پاراشوت PFB

گاورنر یک سیستم مکانیکی بازدارنده در آسانسور است که در زمان تجاوز سرعت کابین آسانسور از حد مجاز عمل نموده و باعث تحریک شدن سیستم ترمز اضطراری – پاراشوت – شده و کابین آسانسور بر روی ریلها قفل میگردد.

پارامترهای یک گاورنر عبارتست از سرعت آسانسور و عرض یا قطر فلکه گاورنر.


مزیتهای گاورنرهای PFB:
• سرویس و نگهداری آسان
• فاقد شیار تست
• قابل نصب برای انواع آسانسور ها (MRL-MR)
• مطابق استاندارد EN81اروپا
• نصب بسیار آسان

 

6350965964715829471