• شماره تماس: ۲۲۲۷۲۸۷۰ - ۲۲۲۷۲۸۷١  - ۲۲۲۷۵۲۸۲ - ۲۲۲۷۵۲۸۳ - ۰٩١۲۳۳۳٩٤٩۸
  • ایمیل ما: info@sama-asanbar.ir

زنجیر جبران

زنجیر جبران برای متعادل سازی وزن سیم بکسلهای تعلیق کابین و قاب وزنه تعادل و همچنین نیمی از وزن تراول کابل-هنگل کابل- مورد استفاده قرار می گیرد.در گذشته از زنجیرهای معمولی استفاده می کردند و برای جلوگیری از سر وصدای زنجیر در زمان حرکت آسانسور، با استفاده از طناب کنفی مثل تسبیخ از حلقه های زنجیر عبور می دادند، تا در زمان حرکت آسانسور کمتر ایجاد صدا نماید.
ما امروزه زنجیرهای جبران از نظر ظاهری اصلا” شباهتی به زنجیر نداشته و این نمونه زنجیرها با مواد لاستیکی یا تفلون و یا پلیمر پوشش داده شده و در واقع زنجیر جبران شیبه کابل گرد شده و دیگر مشکل ایجاد سر و صدا ندارد.
به طور کلی آسانسورهایی که بیش از 8 تا 10 طبقه می باشند، باید از زنجیر جبران استفاده نمایند، به جهت اینکه اختلاف وزن سیم بکسلهای کابین و قاب وزنه تعادل که از دو سمت فلکه اصلی -یا فلکه انحراف- آویزان است، بار زیادی را بر موتور محرکه آسانسور -الکتروموتور- وارد می سازد و این مقدار هنگامی که کابین در بالا یا پائین ترین طبقه قرار دارد حداکثر بار را منتقل نموده و مشکلاتی را از قبیل:
• سرخوردن سیم بکسل روی فلکه اصلی
• گرم شدن بیش از حد الکتروموتور
• مصرف بیشتر انرژی
• خوردگی سیم بکسلها
• سایش و تحلیل شیارهای فلکه اصلی را بوجود می آورد.
در زمان محاسبه زنجیر جبران باید دقت شود که باید زنجیر انتخابی هموزن سیم بکسلها باضافه وزن نصف کابل هایی که از کابین آویزان است، باشد.
محل استقرار دو سمت زنجیر جبران یکی بر روی یوک زیر کابین و سمت دیگر زیر فریم قاب وزنه تعادل می¬باشد.
مزایای زنجیر جبرانمارک درکا– Draka:
•  بدون صدا
•  دارای پوشش لاستیکی PVC
•  مقاوم در برابر ساییدگی
•  دارای گزارش تست TSE
•نرم و قابل انعطاف
•  ساخت اروپا

 

elevator-compensation-chain