• شماره تماس: ۲۲۲۷۲۸۷۰ - ۲۲۲۷۲۸۷١  - ۲۲۲۷۵۲۸۲ - ۲۲۲۷۵۲۸۳ - ۰٩١۲۳۳۳٩٤٩۸
  • ایمیل ما: info@sama-asanbar.ir

تماس با ما

اطلاعات تماس

آدرس دفتر : بلوار میرداماد، میدان مادر، خیابان شاه نظری، برج ناهید، طبقه نهم واحد 1 و 2
کارخانه سما آسانبر در 1000 متر زیر بنا
آدرس کارخانه : خ اتحاد ، کوچه دوازدهم ، پلاک 46
شماره تماس :۲۲۲۷۲۸۷۰−۲۲۲۷۲۸۷۱−۲۲۲۷۵۲۸۲−۲۲۲۷۵۲۸۳-  ۰٩١۲۳۳۳٩٤٩۸
فکس : ۲۲۲۷۵۲۸۳
ایمیل : info@sama-asanbar.ir

ارسال پیام